top of page

בוצין מפורץ

Verbascum sinuatum

לועניתיים Scrophulariaceae

משפחה:

בוצין מפורץ

צמח עשבוני דו-שנתי זקוף, בשנתו הראשונה הוא מוציא רק עלים בשושנת, והם ירוקים במשך כל הקיץ. בשנתו השניה הוא מעלה עמוד-תפרחת מסועף כמנורה, גובהו של עמוד הפריחה עשוי להגיע עד 1.5 מ’. שכיח מאוד במיוחד בצידי דרכים, במעזבות ובריכוזי אשפה. גדל כמעט בכל אזורי הארץ מצפון ישראל ועד לצפון הנגב. הגבעולים והעלים מכוסים שערות מסועפות אפורות–צהבהבות, בלתי נעימות למגע ומסוכנות לעיניים. בוצין מפורץ פורח באביב ובקיץ, מאפריל עד נובמבר, בעיקר ביוני–יולי. בוצין משמעו נר (בארמית), והשם מדמה את הפרח הצהוב, הנישא על גבעול זקוף, לשלהבת נר.

150

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

המלצה גננית: צמח בר, בשנה הראשונה נותן כיסוי קרקע נמוך ומיוחד, בשנה השניה פורח בצהוב. לא שתלטן במיוחד. בשטחים הפתוחים מומלץ להשאירו, בתוך ערוגות פרחים מטופחות אם עמוד התפרחת הגדול מהווה מטרד אף על פי יופי הפרחים ניתן לחתוך אותו נמוך.

זהירות: הגבעולים מכוסים שערות לא נעימות למגע ומסוכנות לעיניים.

bottom of page