top of page

צמחי-בר בגינה

בתפיסה של גינון מקיים אנו מעונינים לשלב את צמחי הבר בגינה במקום להאבק בהם. יחד עם זאת הגינה היא לא שטח בר אלא שטח שהאיזון הטבעי בו מופר. האדם מתערב בו ומנהל אותו ביחס לצרכיו ורצונותיו. ההפרה ה״בוטה״ ביותר של האיזון הטבעי בגינה היא תוספת ההשקיה המלאכותית. ​ את הגינה אני מחלק בגדול לשני אזורים מבחינת הגינון: אזורים עם גינון אינטנסיבי ואזורים עם גינון אקסטנסיבי. ​ גינון אינטנסיבי: גינון המבוסס על תוספת השקיה. ערוגות פרחים, שיחיות ומדשאות בד״כ יהיו בגינון אינטנסיבי. בהתאם לתוספת המים יש בו יותר צימוח ונביטה ולכן מצריך גם יותר תחזוקה. באזורים האינטנסיבים צמחי הבר יכולים בקלות להשתלט על צמחי התרבות, לכן באזורים הללו נאלץ להקפיד יותר על אילו מינים של צמחי בר רצוי וניתן לשלב בערוגה. גינון אקסטנסיבי: אזורים בגינה ללא תוספת השקיה מעבר למי הגשמים. בשטחים האקסטנסיבים ישרדו בעיקר צמחי בר וצמחים פליטי תרבות פולשניים. רוב צמחי התרבות לא ישרדו ללא השקיה כלל. זה לא אומר שאי אפשר או לא צריך לגנן באזורים האקסטנסיבים, אלא שהגינון הוא שונה. בעיקר נרצה לסלק צמחים פולשים שתלטנים, אולי נרצה לסלק צמחים קוצניים ובטח שנרצה להכניס מינים פורחים מצמחי הבר של א״י. ישנו גם מצב ביניים שהוא גינון סמי-אקסטנסיבי: גינון המבוסס על תוספת השקיה צנועה. נקרא גם גינון יובשני (Xeriscaping). מבוסס על צמחיה עמידת יובש כמו סוקולנטים, צמחייה מדברית וצמחי בר.   ​ ---------------------------------- בעזרת הרשימה הבאה תוכלו לזהות את צמחי הבר והצמחים הפולשים הנפוצים בגינות (לפחות באזור השפלה שם אני גר) ואת ההמלצה שלי כיצד להתנהל עימם מבחינה גננית באזורים השונים של הגינה. ​ בתוך דף הצמח, מתחת לתיאור הוספתי המלצה גננית כיצד לנהוג עם כל צמח בהתאם למיקומו בגינה. בכוונה בחרתי להשתמש כ״תמונת פרופיל״ של הצמחים בצילום משלב מוקדם של מחזור החיים, טרם הופעת סימנים מזהים כמו פרחים או פירות וכאשר העלים בעלי מראה אופייני לשלב הצעיר כדי שיהיה קל לזהות את הצמחים מיד לאחר הופעתם בגינה ולקבל החלטה מושכלת כיצד לנהוג איתם מבחינה גגנית. *הרשימה מתעדכנת כל הזמן, אני מוסיף צמחים חדשים ותמונות נוספות בדפי הצמחים. ​

© כל התמונות הן קניין המחבר וזכויותיהן שמורות - אין להעתיק או לפרסם ללא אישור בכתב.

רשימת צמחי-בר

צמח בר עשבוני רב-שנתי שרוע נמוך מאוד. פורח לאורך השנה בלבן כסוף

צמח בר עשבוני רב-שנתי שרוע נמוך מאוד. פורח לאורך השנה בלבן כסוף

3

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי קוצני.

צמח בר חד-שנתי קוצני.

20

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הקטניות. העלה תלתני, הפרח פרפרני צהוב וקטן

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הקטניות. העלה תלתני, הפרח פרפרני צהוב וקטן

30

גובה בס״מ:

 צמח עשבוני דו-שנתי זקוף, בשנתו הראשונה הוא מוציא רק עלים בשושנת צמודה לקרקע

צמח עשבוני דו-שנתי זקוף, בשנתו הראשונה הוא מוציא רק עלים בשושנת צמודה לקרקע

150

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הסוככיים. העלים גזורים-מנוצים פעמיים.

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הסוככיים. העלים גזורים-מנוצים פעמיים.

30

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הסוככניים. העלה גזור-מנוצה עד 3 פעמים.

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הסוככניים. העלה גזור-מנוצה עד 3 פעמים.

30

גובה בס״מ:

צמח חד-שנתי שכיח. הגבעול והפרחים שעירים. העלה גזור לאונות ועלעלים

צמח חד-שנתי שכיח. הגבעול והפרחים שעירים. העלה גזור לאונות ועלעלים

20

גובה בס״מ:

צמח בר עשבוני חד-שנתי שכיח מאוד.

צמח בר עשבוני חד-שנתי שכיח מאוד.

15

גובה בס״מ:

עשב בר חד-שנתי משתרע המטפס על צמחים אחרים ועל גדרות בצדי דרכים.

עשב בר חד-שנתי משתרע המטפס על צמחים אחרים ועל גדרות בצדי דרכים.

60

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי נפוץ, נמוך מאוד, לעיתים ממש משתרע צמוד לקרקע. פרח זעיר פורח בכחול ולבן

צמח בר חד-שנתי נפוץ, נמוך מאוד, לעיתים ממש משתרע צמוד לקרקע. פרח זעיר פורח בכחול ולבן

10

גובה בס״מ:

עשב חד-שנתי מסתעף, גובה 15-30 ס״מ. פליט תרבות

עשב חד-שנתי מסתעף, גובה 15-30 ס״מ. פליט תרבות

30

גובה בס״מ:

צמח חד-שנתי שכיח מאוד.

צמח חד-שנתי שכיח מאוד.

20

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי. מוכר בשמו הערבי חוביזה.

צמח בר חד-שנתי. מוכר בשמו הערבי חוביזה.

150

גובה בס״מ:

גאופיט עשבוני רב-שנתי המוכר בזכות פרחיו הצהובים הבולטים. צמח פולש

גאופיט עשבוני רב-שנתי המוכר בזכות פרחיו הצהובים הבולטים. צמח פולש

20

גובה בס״מ:

עשבוני קטנטן חד-שנתי או רב-שנתי. צמח פולש

עשבוני קטנטן חד-שנתי או רב-שנתי. צמח פולש

5

גובה בס״מ:

צמח בר מוגן, גאופיט בעל בצל.

צמח בר מוגן, גאופיט בעל בצל.

130

גובה בס״מ:

צמח חד-שנתי שכיח ממשפחת המצליבים. חרדל לבן הוא צמח זקוף, גדול ומסועף ועשוי להגיע לגובה מטר ויותר.

צמח חד-שנתי שכיח ממשפחת המצליבים. חרדל לבן הוא צמח זקוף, גדול ומסועף ועשוי להגיע לגובה מטר ויותר.

100

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי גדול, נפוץ מאוד

צמח בר חד-שנתי גדול, נפוץ מאוד

150

גובה בס״מ:

צמח עשבוני חד-שנתי נמוך. העלים נגדיים בצורת ביצה עם קצה חד. הפרח לבן קטנטן בעל 5 עלי כותרת שסועים הנראים כמו 10

צמח עשבוני חד-שנתי נמוך. העלים נגדיים בצורת ביצה עם קצה חד. הפרח לבן קטנטן בעל 5 עלי כותרת שסועים הנראים כמו 10

30

גובה בס״מ:

עשב בר רב-שנתי גבוה בעל עלים מנוצים לשערות דקות ופריחה צהובה בולטת.

עשב בר רב-שנתי גבוה בעל עלים מנוצים לשערות דקות ופריחה צהובה בולטת.

200

גובה בס״מ:

גאופיט בר-חלוף ממשפחת האירוסיים. פורח בכתום וצהוב

גאופיט בר-חלוף ממשפחת האירוסיים. פורח בכתום וצהוב

90

גובה בס״מ:

צמח חד-שנתי זקוף ומסועף

צמח חד-שנתי זקוף ומסועף

200

גובה בס״מ:

בן-שיח בר רב-שנתי נפוץ

בן-שיח בר רב-שנתי נפוץ

50

גובה בס״מ:

צמח בר, גיאופיט עשבוני בעל פקעת ממשפחת הלופיים.

צמח בר, גיאופיט עשבוני בעל פקעת ממשפחת הלופיים.

20

גובה בס״מ:

צמח בר עשבוני חד-שנתי נפוץ. בעל שושנת עלים אזמלניים בעלי עורקים מקבילים לאורכם

צמח בר עשבוני חד-שנתי נפוץ. בעל שושנת עלים אזמלניים בעלי עורקים מקבילים לאורכם

25

גובה בס״מ:

בן-שיח צפוף, ירוק-עד, דוקרני במקצת.

בן-שיח צפוף, ירוק-עד, דוקרני במקצת.

250

גובה בס״מ:


צמח בר עשבוני שכיח. פורח באביב, הפרח כחול-סגול עם עורקים אדמדמים גדול ביחס לסוג וגם הפרי.


צמח בר עשבוני שכיח. פורח באביב, הפרח כחול-סגול עם עורקים אדמדמים גדול ביחס לסוג וגם הפרי.

40

גובה בס״מ:

צמח בר עשבוני חד-שנתי שכיח מאוד.

צמח בר עשבוני חד-שנתי שכיח מאוד.

40

גובה בס״מ:

עשב חד-שנתי זקוף, שכיח מאוד בגינות ובמעזבות

עשב חד-שנתי זקוף, שכיח מאוד בגינות ובמעזבות

100

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי

צמח בר חד-שנתי

20

גובה בס״מ:


צמח בר חד-שנתי נמוך, שכיח מאוד.


צמח בר חד-שנתי נמוך, שכיח מאוד.

15

גובה בס״מ:

צמח בר עשבוני חד-שנתי נפוץ ממשפחת המורכבים. פורח בצהוב

צמח בר עשבוני חד-שנתי נפוץ ממשפחת המורכבים. פורח בצהוב

25

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי נמוך וזקוף

צמח בר חד-שנתי נמוך וזקוף

20

גובה בס״מ:

צמח עשבוני מסועף, לרוב חד-שנתי. רעיל!

צמח עשבוני מסועף, לרוב חד-שנתי. רעיל!

60

גובה בס״מ:

דגן חד שנתי נמוך, שכיח בגינות ובצידי דרכים.

דגן חד שנתי נמוך, שכיח בגינות ובצידי דרכים.

20

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי זקוף. צורב למגע

צמח בר חד-שנתי זקוף. צורב למגע

40

גובה בס״מ:

צמח בר עשבוני חד-שנתי זקוף. התפרחת דמויית שיבולת ארוכה. צורב במגע

צמח בר עשבוני חד-שנתי זקוף. התפרחת דמויית שיבולת ארוכה. צורב במגע

50

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי נפוץ. בחורף מצמיח שושנת עלים צפופה צמודה לקרקע. העלים מאורכים, רכים ולרוב חלקים.

צמח בר חד-שנתי נפוץ. בחורף מצמיח שושנת עלים צפופה צמודה לקרקע. העלים מאורכים, רכים ולרוב חלקים.

100

גובה בס״מ:

עשב בר חד-שנתי קירח מסועף, סבוך וגבוה.

עשב בר חד-שנתי קירח מסועף, סבוך וגבוה.

30

גובה בס״מ:

צמח בר עשבוני חד-שנתי פורח באדום עם מרכז שחור ומעט לבן.

צמח בר עשבוני חד-שנתי פורח באדום עם מרכז שחור ומעט לבן.

40

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי קטן נמוך ודליל נוף. פורח בצהוב בפרח פרפרני אופייני

צמח בר חד-שנתי קטן נמוך ודליל נוף. פורח בצהוב בפרח פרפרני אופייני

15

גובה בס״מ:

שיח בר גדול בעל ענפים מעוצים, גובהו עד 2 מטר, לעיתים מטפס. פורח בלבן

שיח בר גדול בעל ענפים מעוצים, גובהו עד 2 מטר, לעיתים מטפס. פורח בלבן

200

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי נפוץ. פורח בצהוב או צהוב עם מרכז כתום.

צמח בר חד-שנתי נפוץ. פורח בצהוב או צהוב עם מרכז כתום.

40

גובה בס״מ:

עשבוני חד-שנתי ממשפחת המצליבים. פורח בלבן-צהבהב

עשבוני חד-שנתי ממשפחת המצליבים. פורח בלבן-צהבהב

50

גובה בס״מ:

צמח פולש ורעיל. שיח עשבוני גדול המעוצה בבסיסו המגיע לעיתים עד מימדי עץ קטן.

צמח פולש ורעיל. שיח עשבוני גדול המעוצה בבסיסו המגיע לעיתים עד מימדי עץ קטן.

500

גובה בס״מ:

עשב בר חד-שנתי זעיר ועדין. פורח בתפרחת לבנה.

עשב בר חד-שנתי זעיר ועדין. פורח בתפרחת לבנה.

15

גובה בס״מ:

צמח בר חד-שנתי נפוץ ממשפחת הקטניות. פורח בסגול.

צמח בר חד-שנתי נפוץ ממשפחת הקטניות. פורח בסגול.

30

גובה בס״מ:

bottom of page