top of page

חרצית עטורה

Glebionis coronarium

מורכבים Asteraceae

משפחה:

חרצית עטורה

צמח בר חד-שנתי גדול, נפוץ מאוד, גדל תכופות בריכוזים בשליטתו הבלעדית. מגיע לגובה 1 מטר ואף יותר. פורח בשפע ויוצר מרבדי פריחה צהובים באביב, בחודשים פברואר עד מאי.

150

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

בתוך ערוגות הפרחים ניתן לעשב או לדלל ולהשאיר כמה פרטים ואותם לגזום נמוך מדי פעם ובכך להנות מהפריחה לאורך חודשים. בשטחים הפתוחים בגינה ניתן להשאיר או לכסח נמוך.

bottom of page