top of page

פרסה רבת-תרמילים

Hippocrepis multisiliquosa

קטניות Fabaceae

משפחה:

פרסה רבת-תרמילים

צמח בר חד-שנתי קטן נמוך ודליל נוף. העלה מנוצה ומסתיים בעלה אחד בלתי-זוגי בקצה. העלעלים תמימים עם קצה מחודד. פורח באביב, עמוד פריחה יוצא מחיק עלה ובקצהו מסודרים במעין מעגל או כתר 3-6 פרחים צהובים קטנטנים, לעיתים עם עורקים כהים, אופיינים למשפחת הפרפרניים (שהסתפחה בנתיים לקטניות). הפרי תרמיל דמוי פרסה ומכאן השם.

15

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח קושר חנקן, עדין וקטן. אפשר להשאיר בגינה

bottom of page