top of page

גרניון הארגמן

Geranium robertianum

גרניים Geraniaceae

משפחה:

גרניון הארגמן

צמח חד-שנתי שכיח. הגבעול והפרחים שעירים. העלה גזור לאונות ועלעלים. הפרח סגול זעיר בעל 5 עלי כותרת ו 5 עלי גביע.
מסוגל לגדול גם בצל. הפרי אופיני לסוג ודומה למקור החסידה.

20

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

להשאיר בגינה

bottom of page