top of page

חרדל לבן

Sinapis alba

מצליבים Brassicaceae

משפחה:

חרדל לבן

צמח חד-שנתי שכיח ממשפחת המצליבים. חרדל לבן הוא צמח זקוף, גדול ומסועף ועשוי להגיע לגובה מטר ויותר. פורח לאורך כל החורף והאביב עד תחילת הקיץ בצהוב. הפרחים גדולים יחסית למצליבים אחרים. הפרי תרמיל באורך 2-5 ס״מ בעל ראש פחוס, ניצב בזוית ישרה לגבעול. בסיס הפרי מכוסה שיערות לבנות, מכאן שם המין חרדל לבן. בעזרת הפרי ניתן להבדיל מחרדל השדה שבו הפרי נטוי בזוית חדה לגבעול.

חרדל לבן גדל בשדות בור אך בעיקר בבתי-גידול מושפעי-אדם ועשירים בחנקן: צידי-דרכים, אשפתות, מעזבות, וגם שדות.

100

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח נפוץ למאכל. בשטחים הפתוחים בגינה אפשר להשאיר ולהשתמש לליקוט וגם כדי להנות מהפריחה השופעת. אם מפריע ניתן לכסח נמוך

bottom of page