top of page

כף-אווז האשפות

Chenopodium murale

ירבוזיים Amaranthaceae

משפחה:

כף-אווז האשפות

צמח חד-שנתי זקוף ומסועף, עשוי להגיע לגובה של 2 מטר, כנראה מין פולש. נפוץ מאוד, מתאים עצמו לבית הגידול ויכול לנבוט בכל עונה. עליו אכילים ומשמשים לרפואה. ממשפחת הירבוזיים קרוב משפחה של ירבוז עדין וכן של הקינואה והאמרנט. פריחתו חסרת חשיבות גננית.

200

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח שתלטן, כנראה מין פולש. לעשב בערוגות הפרחים

bottom of page