top of page

קרדמין שעיר

Cardamine hirsuta

מצליבים Brassicaceae

משפחה:

קרדמין שעיר

עשב בר חד-שנתי זעיר ועדין. צימוחו זקוף, שושנת העלים צומחת מבסיס הגבעול, העלה מנוצה עם עלעל אחד בלתי-זוגי בקצה מעט גדול יותר. פורח באביב ובקיץ בתפרחת לבנה.

15

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח עדין וזעיר שגדל בבר בחורש לח בצפון הארץ ובעשורים האחרונים חודר לגינות גם בשאר חלקי הארץ. לא נראה לי שהוא מהווה בעיה בגינה.

bottom of page