top of page

נזמית לופתת

Lamium amplexicaule

שפתניים Lamiaceae

משפחה:

נזמית לופתת

צמח בר חד-שנתי נמוך, שכיח מאוד. חתך הגבעול מרובע. העלים נגדיים ושיעירים, בתחתית הגבעול נישאים על פטוטרת ובראש הגבעול כאשר הם מלווים את הפריחה העלים יושבים ללא פטוטרת ולופתים את הגבעול. פורח בחורף עד האביב בפרח לבן-סגול, לפרח נראה כאילו שיש לו נזם ומכאן השם נזמית.

15

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח אכיל, קטן, עדין. ניתן להשאיר בכל אזורי הגינה

bottom of page