top of page

כוכבית מצויה

Stellaria media

צפורניים Caryophyllaceae

משפחה:

כוכבית מצויה

צמח עשבוני חד-שנתי נמוך. העלים נגדיים בצורת ביצה עם קצה חד. הפרח לבן קטנטן בעל 5 עלי כותרת שסועים הנראים כמו 10 עלי כותרת. נפוצה מאוד בשדות בור ובגינות במרכז וצפון הארץ. גדלה בעיקר בצל. הכוכבית אכילה וטעימה. משמשת לרפואה.

30

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

הכוכבית על אף שמה לא מתבלטת כלל ולרוב גננים מתעלמים ממנה במקרה הטוב או מעשבים מבלי להכירה כלל. זה חבל כי העלים טעימים מאוד ואפשר לאוכלם טריים בסלט או להשתמש כתרופה נגד גירודים וגירויים בעור. לפני שקוטפים בשביל לאכול חשוב לזהות נכון ולהבדיל בין הכוכבית המצויה לצמחים דומים מאוד שחלקם רעילים. לכוכבית גבעול עגול ולא מרובע כמו במרגנית השדה (צמח רעיל דומה מאוד בצורתו אבל עם פרח כחול), הגבעול ירוק וקירח ואינו מפריש חלב בעת שבירתו.

bottom of page