top of page

חמציץ נטוי

Oxalis pes-caprae

חמציציים Oxalidaceae

משפחה:

חמציץ נטוי

עשבוני רב-שנתי המוכר בזכות פרחיו הצהובים הבולטים. החמציץ הוא גאופיט, כלומר בעל בצל בקרקע. צמח פולש אגרסיבי. יוצר מרבדי ענק על שטחים גדולים ובכך הוא דוחק משם את האוכלוסיה הטבעית של צמחי הבר המקומיים ומשנה את אופיו של בית הגידול.
החמציץ הנטוי לא מייצר זרעים בארץ אך מצליח להפיץ את עצמו באמצעות רבייה וגטטיבית בזכות אותם הבצלצלים המחוברים לשורש במרחק מה מצמח האם. קשה מאוד להוציא את הבצלצלים עם השורש מהאדמה ולכן החמציץ צומח מחדש לאחר עקירה. לחמציץ הנטוי יש מנגנון נוסף נגד עקירה: בבסיס כל פטוטרת עלה או עמוד פריחה יש רקמת ניתוק. כאשר תולשים את ציצת העלים הרקמה ניתקת, השורש עם הבצלצלים נותרים בקרקע והחמציץ חומק מעקירה.

20

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

מומלץ להדביר בגינה הביתית בגלל שתלטנותו. אין טעם לנסות לעשב, אם החלטתם להדבירו הדרך היחידה הראלית היא בריסוס בקוטל עשבים. נכון, אנחנו שואפים להמנע ככל הניתן משימוש בחומרים קוטלי עשבים אך זהו מקרה קלאסי שהנזק לסביבה בהשארת הצמח ודחיקת מינים מקומיים עולה על הנזק שבריסוס.

להסבר נוסף לחץ כאן.

bottom of page