top of page

מקור-חסידה גדול

Erodium gruinum

גרניים Geraniaceae

משפחה:

מקור-חסידה גדול

צמח בר עשבוני שכיח. פורח באביב, הפרח כחול-סגול עם עורקים אדמדמים גדול ביחס לסוג וגם הפרי (שדומה למקור החסידה) גדול. הפרחים נפתחים בבוקר ולאחר מספר שעות עלי הכותרת נושרים.

40

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

להשאיר איפה שאפשר כדי להנות מהפריחה הכחולה, שהוא צבע פחות נפוץ בטבע

bottom of page