top of page

גזיר המפרקים

Torilis nodosa

סוככיים Apiaceae

משפחה:

גזיר המפרקים

צמח בר חד-שנתי ממשפחת הסוככניים. העלה גזור-מנוצה עד 3 פעמים. הסוככים יוצאים מפרקי הגבעול מול העלים (ולא נישאים בראש הצמח כמו רוב הסוגים במשפחה). הפרח לבן קטנטן והפרי ביצי פחוס מכוסה שערות לבנות קשיחות.

30

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

יוצר מרבדים נמוכים. הפרי קצת דביק. אפשר להשאיר בשטחים הפתוחים בגינה

bottom of page