top of page

כסמנתה רבת-פרחים

Chasmanthe floribunda

איריסיים Iridaceae

משפחה:

כסמנתה רבת-פרחים

גאופיט בר-חלוף ממשפחת האירוסיים. עלים סרגליים בירוק בהיר האופיינים למשפחה מציצים בסתיו וקמלים בסוף האביב. פורח בחורף באשכולות כתומים או צהובים ולרוב בשילוב של שניהם.
הפרחים מסודרים משני צידי ציר התפרחת בסידור מסורג. ישנו מין קרוב בשם כסמנתה אתיופית שבו באשכול הפריחה הפרחים מסודרים רק בצד אחד, וזו הדרך הכי טובה להבדיל בינהם.
מוצא שני המינים איננו מאתיופיה אלא מדרום אפריקה. מקור השם של הכסמנתה האתיופית הוא בכך שבעולם הקדום כינו את דרום אפריקה כולה בשם אתיופיה.

באזורים מסויימים כסמנתה רבת-פרחים מופיע כצמח פליט תרבות ליד גינות שבהן נשתל אך תפוצתו מוגבלת ואיננו מופיע ברשימת צמחי הנוי הפולשים.

90

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

הצמח בעל פוטנציאל השתלטות על שטחים בגינה. אני הכנסתי אותו מיוזמתי לגינה שלי ובאזורים פתוחים הוא מתרבה ללא השקיה בשמש ובחצי צל. אני עוקב לראות האם יהפוך למטרד, בינתיים אני נהנה מאוד מיופיו.

bottom of page