top of page

ציפורני-חתול מצויות

Calendula arvensis L.

מורכבים Asteraceae

משפחה:

ציפורני-חתול מצויות

צמח בר חד-שנתי נפוץ. פורח בצהוב או צהוב עם מרכז כתום. גובה עד 40 ס״מ. העלה אזמלני ובסיסו לופת את הגבעול. הפירות (כמו התפרחת) ערוכים בקרקפת והם מטיפוסים וצורות שונים, כאשר בהיקף בולטים פירות המזכירים ציפורניים שלופות של חתול.
קרוב משפחה של ציפורני-חתול תרבותיות המשמש בגינון. בעל סגולות רפואיות

40

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

להשאיר בגינה

bottom of page