top of page

סיסנית הגינות

Poa infirma

דגניים Poaceae

משפחה:

סיסנית הגינות

דגן חד שנתי נמוך, שכיח בגינות ובצידי דרכים. נובט בהמוניו בגינות וממש יוצר מרבדים צפופים אך כל צמח הוא פרט נפרד (שלא כמו בדשאים). לסיסנית ציצת שורשים צפופה וממנה עולים מספר לא רב של גבעולים. על כל גבעול מספר עלים ובראש הגבעולים מתפתחת התפרחת. פורחת מאמצע החורף ועד הקיץ.

20

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

הסיסנית נחשבת לעשב מטרד בגינות מטופחות. יש לה כושר נביטה מצויין ולכן אם חדרה לגינה היא תתרבה באזורים המושקים ותיצור מרבדים. נובטת גם בעציצים וברווחים שבמדרכות. היא נמוכה מאוד ולכן לא מפריעה לצמחים גדולים ובוגרים ונותנת מראה של מדשאה בחורף, עד שתתיבש בקיץ. בערוגות פרחים מושקות ובתוך עציצים הדרך הכי אקולוגית להתמודד עמה היא באמצעות חיפוי קרקע עבה. במדרכות זה כמובן יותר בעייתי. גם מעבר עם חרמש יתן פתרון זמני בלבד. במידה ומעונינים להיפטר ממנה צריך לעשב ביסודיות ובעקביות בשנים הראשונות לחדירתה. לאחר מכן היא כבר תיצור בנק זרעים בקרקע שיהיה קשה מאוד להיפטר ממנו בעישוב בלבד. האפשרויות הנותרות הן לחיות עמה בשלום (בהחלט ניתן) או כמוצא אחרון למי שממש לא יכול לחיות איתה במדרכות או בערוגות הפרחים לרסס בריסוס סלקטיבי נגד דגניים, ואז להוסיף חיפוי קרקע רציני במקומות המושקים שיצמצם הצצה עתידית ולעבור לעישוב נקודתי.

bottom of page