top of page

קיקיון מצוי

Ricinus communis

חלבלוביים Euphorbiaceae

משפחה:

קיקיון מצוי

צמח פולש ורעיל המשמש בעולם להפקת שמן ותרופות. שיח עשבוני גדול המעוצה בבסיסו המגיע לעיתים עד מימדי עץ קטן, ירוק עד. קל לזיהוי ע״י עליו הכפניים שלהם אונות משוננות. פורח כל השנה בתפרחת טרמינלית (בקצה הענף) בה פרחי הזכר נפרדים מפרחי הנקבה (חד-ביתי), פרחי הנקבה בראש התפרחת והזיכריים בחלק התחתון. הפרי הלקט כדורי, קליפת הזרעים מכילה חומר רעיל (ריצין).

500

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח פולש ורעיל למגע. בעיקר אם יש ילדים בחצר עדיף לסלקו מהגינה.

bottom of page