top of page

חלבלוב הכדורים

Euphorbia hirta

חלבלוביים Euphorbiaceae

משפחה:

חלבלוב הכדורים

עשב חד-שנתי מסתעף, גובה 15-30 ס״מ. פליט תרבות שמוצאו מאמריקה הטרופית. הוא גדל בגינות ובשדות שלחין, שכיח במשתלות. באבריו זורם שרף חלבי ורעיל הצורב למגע.

30

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

צמח פולשני אשר מסתנן פעמים רבות לגינה בתוך עציצים הנרכשים במשתלות. משתלט על ערוגות ולכן מוטב לסלקו מן הגינה. בעקירה רגילה קשה להוציא את כל השורש והצמח מתחדש. כדי לעקור עם השורש צריך לרכך את הקרקע היטב עם מים ולהעזר בסכין או מברג כדי לשלוף את כל השורש.

bottom of page