top of page

דבקה זיפנית

Galium aparine

פואתיים Rubiaceae

משפחה:

דבקה זיפנית

עשב בר חד-שנתי משתרע המטפס על צמחים אחרים ועל גדרות בצדי דרכים. באמצעות זיפים מאונקלים המכסים את העלים והגבעולים הצמח נדבק לבגדים ומכאן שמו. חתך הגבעול מרובע. העלים ערוכים בדורים מרוחקים יחסית זה מזה לאורך הגבעול, בקצה כל עלה ישנו זיף ארוך. גם על הפרי ישנם זיפים וכך הם נתפשים על בעלי חיים ומסייעים בהפצת הזרעים.

60

גובה בס״מ:

המלצה גננית:

לסלק מערוגות פרחים וירקות כדי שלא יכסה צמחים שכנים. לסלק גם ממעברים וצידי שבילים מכיוון שנתפס לבגדים

צמח רפואי

bottom of page